ВИДОВЕ СНИМКИВъзможности на инсталираната апаратура


Planmeca Promax 3D + Ceph, Planmeca ProX и Planmeca Proscanner Ви дават възможност да получите няколко вида изображения за диагностика на цялата глава!1. Ултра ниска доза ULD

- режим за експонация специално предвиден за деца или пациенти с по - нежна физика, за да се избегне наднорменооблъчване без това да е необходимо.
2. 3Д изображения

Размери на обемите на апарата

3Д Синуси

3Д Транс Мандибуларни Стави

Кохлеарни имплантанти
3. 2Д изображения

Панорамно

Ортопантомография - орто-синуси

Темпоромандибуларни стави

Рентгенография - синуси

Рентгенова снимка на Китка

Телерентгено графия - Cephalometry –

Цефалометрия – лицева

Секторни изображения