СОФТУЕР


1. 3D implant planning

Виртуален имплантологичен анализ

2. Сегментиране на зоната на интерес

( tooth segmentation )

3. Цефалометричен анализ

4. Superimposure

модул за сравнение на образите преди и след интервенция