ОБОРУДВАНЕPlanmeca ProMax 3D + Ceph

3Д дентален скенер с единичен обем на реконструкция 8х8 см+ приставка за телерентгенография

Дигиталният сензор на системата обхваща цялата дентална област, давайки изключително детайлна и точна информация за горна и долна челюст. Това прави снимките с Planmeca ProMax 3D много удобни при диагностика и лечение в сферата на: ортодонтия, пародонтология, имплантология и лицево-челюстна хирургия.


За получаване на изображенията Planmeca използва т. нар. технология Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT), чрез която се постига значително намаляване на дозата на облъчване за пациента в сравнение с алтернативни методи на изследване.


Уникална патентована технология Selectively Compliant Articulated Robot Arm (SCARA) премахва ограниченията при механичното сканиране на пациента чрез роботизирано „С-рамо“ с три центъра на ротация. Формирането на фокусния слой се базира на научни данни за формата на човешката челюст и, чрез предварителна настройка на софтуера, практически може да бъде описана кривата на всяка челюст.


Друга уникалната технология на Planmeca е програмата „Автофокус“, която използва специален алгоритъм за позициониране на предните зъби във фокусния слой.


За постигане на равномерно контрастно изображение Planmeca ProMax 3D използва динамичнен контрол на експозицията (Dinamic Exposure Control), при който едновременно се настройват параметрите на лъчението и чувствителността на сензора за елиминиране на области с почерняване или недоекспониране.


Дигиталната лаборатория е оборудвана с високотехнологично стоматологично рентгеново оборудване на водещия световен производител Планмека-Финландия. Направените 2D и 3D дигитални снимки гарантират ясен образ, изключителна детайлност и удобство при работа и съхранение.


Широк обхват на приложение в денталната медицина, лицево челюстната хирургия, ендокринологията, УНГ на CBCT - Конично-Лъчева Компютърна Томография


При имплантатно планиране


Постигане на много прецизна пространствена ориентация и висока измервателна точност, в сравнение с традиционните двуизмерни методи.


Определяне идеалната позиция за поставяне на имплант съобразено със съседните анатомични структури.


Ендодонтски режим – специално създаден за ендодонтско лечение за да достави перфектна визуализация на най – малките анатомични детайли. Благодарение На AINO™ ( прецизен филтър за премахване на страничните шумове ) и Planmeca ARA™ ( софтуерно премахване на артефактите ) получавате изображения с кристална яснота. Този режим е идеален за ендодонтски случаи и в случаи с малки атаномични детайли например като вътрешното ухо.

Диагностика на заболяванията на околоносните кухини и визуализиране на чужди тела в синусите.


Диагностика на патологични костни лезии и близостта им до съседни анатомични структури (максиларен синус, мандибуларен канал).


Планиране на минимално инвазивен хирургичен достъп при импактирани и разместени зъби.


Диагностика на заболяванията на темпоромандибуларните стави (ТМС)


В Ортодонтията – цефалометричен анализ и помощ при планирането на ортодонтското лечение


3D пресъздаването на лицево-челюстните структури предлага значително по-висока прецизност и надеждна диагностика в модерната ортодонтия.


Диагностика на заболяванията на вътрешното ухо


Нискодозов режим на сканиране–


по-малко радиационно натоварване за пациента, дори и от панорамна снимка.


Planmeca ProMax 3D им а уникален нискодозов режим, с който радиационното натоварване, е по-малко от това при стандартната двуизмерна панорамна снимка. Този иновативен протокол е разработен на базата на интелигентни алгоритми, съзадени от Planmeca, предлагащи голяма детайлност на изображението, едновременно с ниска радиационна доза за пациента.


Режим сравнение (Суперимпожър ) – режим за сравняване на две 3Д изображения за сравнение на резултатите преди и след (хирургично, ортодонтско и др ) лечение


Planmeca ProX – рентгенов апарат за секторна рентгенография със:

66 препрограмируеми експонационни параметри;


Малък фокус, 0.4 mm –


автоматична компенсация при непостоянно захранване;


Генератор с константни потенциали и ниска доза;


Самодиагностика


Генератор: високочестотен(66 kHz), DC Rö тръба: Toshiba D-041SB


Филтрация: min. 2 mm Al


Анодно напрежение: 60, 63, 66, 70 kV


Аноден ток: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mA DC


Време на експонация: 0.01 – 2.0 s, 24 стъпки


Скенер за фосфорни плаки

4 размера на плаката 22 x 31 mm , 24 x 40 mm ,31 x 41 mm , 27 x 54 mm , 48 x 54 mm


Размер на пиксела, Стандартна резолюция 343 x 484 px 375 x 625 px 484 x 640 px 421 x 843 px 750 x 843 px


Размер на пиксела, Висока резолюция 628 x 885 px 685 x 1143 px 886 x 1171 px 771 x 1542 px 1370 x 1542 px


Възможност за избор на пиксела, Стандартна 64 µm


Възможност за избор на пиксела, Висока 35 µm


Sampling Pixel Pitch (35µm) 14.3 lp/mm


Време за разчитане 4.1 ~ 7.2 sec


Дестилатор за вода
Антомекс-В ООД